Αίτησης Συμμετοχής στην Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» (Κωδ. ΟΠΣ: 5003038)

ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συμπληρώστε τα βασικά στοιχεία στη φόρμα που ακολουθεί, ώστε να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη δημιουργήσει μια αίτηση, πατήστε εδώ ώστε να την αναζητήσετε.

Βασικά στοιχεία